0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Venujte nám 2 % z dane

Staňte sa súčasťou nášho príbehu a pomáhajte spolu s nami imobilným a chronickým pacientom v jednoduchšom prístupe k potrebným liekom na predpis.

Údaje o prijímateľovi 2 %
Názov:
MEDICAMENTUM SK
IČO:
53819446
Právna forma:
Občianské sdruženie
Sídlo:
Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
– mestská časť Staré Mesto
Vyhlásenie 2 % z dane:

Ako môžete darovať 2 %?

Právnické osoby

TERMÍN: DO 31. 3.

Právnické osoby môžu darovať 2 % len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5 % zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu darovať len 1 % zaplatenej dane.

Fyzické osoby – zamestnanci

TERMÍN: DO 15. 2.

Je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vypýtať si Potvrdenie. Vypočítať výšku možnej podpory (asignácie) pre naše občianske združenie a do 30.4. podať Vyhlásenie o poukázaní 2 % (resp. 3 %) z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane na príslušný Daňový úrad.

Dobrovolníci

Ľudia, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu, majú možnosť poukázať až 3 % z dane.

Pokiaľ ste v uplynulom roku dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín, využite možnosť zvýšiť svoju podporu prostredníctvom darovania (asignácie) dane. Dobrovoľnícku prácu je potrebné preukázať Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti.

Podrobnejšie informácie a o poukázaní 2 % z dane: www.rozhodni.sk