0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú

Službu dovozu liekov na predpis ponúkame jednotlivcom ale aj celým organizáciám a ich členom.

S radosťou podáme pomocnú ruku všetkým, ktorí chcú nájsť tú najpohodlnejšiu cestu k svojim liekom.

Slovenský zväz telesne postihnutých

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) už viac ako 30 rokov združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých.

So SZTP sme nadviazali spoluprácu a to s vedomím toho, že pre zdravotne a telesne postihnutých môže byť ťažké vyzdvihnúť si v lekárni potrebné lieky na predpis. Našim cieľom je totiž ľuďom pomáhať, zabezpečovať doručenie ich liekov až domov. Sme preto radi, že môžeme podať pomocnú ruku tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Webové stránky Slovenského zväzu telesne postihnutých

Komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike.

Spolupráca má jasnú myšlienku – chceme pomáhať tým, pre ktorých je starosť o druhé každodenné činností a poslanie. Dovozom liekov na predpis môžeme sociálnym pracovníkom a asistentom ušetriť množstvo drahocenného času, ktorý tak môžu venovať chorým a starým ľuďom.
Webové stránky Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Senior Friendly

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom.

V roku 2023 sme pri prestížnom odovzdávaní cien získali čestné uznanie za mimoriadne aktivity pre seniorov.
Webové stránky Senior Friendly